• Хумор

  понеделник, 4 септември 2017 г.

  Мутра влиза в аптека

  Мутра влиза в аптека.
  – Какъв хляб имате?
  Аптекарят учудено:
  – Ама тук е аптека какъв хляб?
  – Смееш да ми противоречиш? – и го смлял от бой.
  На следващият ден мутрата пак идва.
  – Какъв хляб имате?
  – Казах ви вече, че не продаваме хляб.
  – Ооооооо! – и още по як пердах.
  На третия ден още при появяването на мутрата аптекарят започва да вади хляб изпод тезгяха.
  – Ето „Добруджа“, ето „Стара загора“. Имаме ръжен, типов, франзели…
  – Хляб има вече във всички аптеки. Покажи киселото мляко.
  Мутра влиза в аптека

  loading...

  Харесай facebook страничката


  [X] CLOSE
  +Get this at Вицове