• Хумор

  петък, 19 май 2017 г.

  Телефонът звъни рано сутрин

  Телефонът звъни рано сутрин. Съпругът го взема, слуша известно време и отговаря сърдито:
  - Откъде да знам, да не съм метеоролог?! – и затръшва слушалката.
  - Кой беше? – пита жена му.
  - Не знам – ядосано отговаря той. Някакъв глупак питаше дали хоризонтът е чист.
  Телефонът звъни рано сутрин

  Харесай facebook страничката


  [X] CLOSE
  +Get this at Вицове