• Хумор

  събота, 6 май 2017 г.

  Домашна прислужница

  Домашна прислужница иска повишение на заплатата. Съпругата не е съгласна и пита:
  - Мария, защо искаш повишение?
  - Госпожо, има три причини за това. Първата е, че гладя по-добре от вас.
  - Кой ти каза!?
  - Вашият съпруг, госпожо.
  - Ха, така ли!
  - Втората причина е че готвя по-добре от вас.
  - Глупости, кой ти го каза?
  - Съпругът ви.
  - О-о-о, така ли каза – заявила съпругата ядосана.
  - А третата причина е, че съм по-добра в леглото от вас.
  Съпругата много ядосана през зъби казала:
  - И това ли ти го каза съпругът ми?
  - Не, госпожо, градинарят ми го каза.
  - Колко точно искаш да е увеличението?
  Домашна прислужница

  Харесай facebook страничката


  [X] CLOSE
  +Get this at Вицове