• Хумор

  понеделник, 20 март 2017 г.

  Моля, въведете вашата парола

  Моля, въведете вашата парола
  – “рози”
  Недостатъчен брой на символи в паролата
  – “розови рози”
  Паролата трябва да съдържа поне една цифра
  – “1 розова роза”
  Паролата не трябва да съдържа празни полета
  – “1розовароза”
  Паролата трябва да съдържа поне 10 различни
  символа
  – “1шибанарозовароза”
  Паролата трябва да съдържа поне една главна
  буква
  – “1ШИБАНАРОЗОВАРОЗА”
  Паролата трябва да съдържа поне една малка
  буква
  – “ШибанаРозоваРоза”
  Паролата трябва да съдържа поне една цифра
  – “1розоваРозаДаТияНавравГъза”
  Тази парола вече е заета…

  забава, хумор - Моля, въведете вашата парола

  Харесай facebook страничката


  [X] CLOSE
  +Get this at Вицове