• Хумор

  неделя, 19 февруари 2017 г.

  Щирлиц рови в секретния архив на Гестапо

  Щирлиц рови в секретния архив на Гестапо.
  Изненадващо влиза Мюлер:
  - Щирлиц, какво правите тук?
  - Амии, чакам трамвая!
  - Аха.
  Мюлер си тръгва, но съмнения започват да го преследват.
  Връща се в архива, но Щирлиц вече го няма там.
  "Сигурно е минал трамвая" - мисли си Мюлер.


  • Щирлиц видя наклонена кула.
   - Пиза… - помисли си Щирлиц
   - По-малко трябва да пиеш… - помисли си кулата.
  • Щирлиц чете вестник и стига до обява:
   "Поп-група търси пианистка".
   - Да-а-а, съвсем нагъл е станал вече пасторът! - мисли си Щирлиц.
  • Щирлиц сяда пред компютъра и пише:
   - dir
   - Command not found
   - Аха, UNIX - досеща се Щирлиц.
   - Аха, Щирлиц - досеща се UNIX-а.
  • Щирлиц си плуваше, когато видя чифт жълти очи във водата.
   - Мюлер! - помисли си Щирлиц.
   - Отчасти… - помисли си крокодилът.
  • Щирлиц получи шифрограма, че в Москва му се е родил син. Мъжки сълзи потекоха по страните му. Щирлиц не беше ходил в Родината от цели седем години…
  • Една сутрин Щирлиц се буди в стая с решетки и без спомени от вечерта.
   Обмисля ситуацията, като си припомня инструкциите: "Сега ако влезе някой в руска униформа, аз съм майор Исаев от Съветската армия. Ако влезе шваба в униформа от СС - аз съм оберщурмбанфюрер от СС Щирлиц."
   След малко влиза санитаря на изтрезвителното и се усмихва лъчезарно:
   - Добре се напихте снощи, другарю Тихонов.
  • Щирлиц се прибира в квартирата си. Събува се в антрето и изведнъж чува подозрителен шум откъм спалнята.
   Вдига автомата и пуска дълъг откос през вратата. Влиза вътре и какво да види - простреляна, върху леглото лежи радистката…
   Щирлиц изтрива една мъжка сълза и си мисли:
   "Ще ви отмъстя, гадни фашисти!"
  • Щирлиц вървеше по коридора. Изведнъж нещо го тресна с всичка сила по гърба. Щирлиц се просна на пода. Надигна се, огледа се - нямаше никого.
   "Сторило ми се е!" - помисли си Щирлиц.


  Щирлиц вървеше по коридора. Изведнъж нещо го тресна с всичка сила по гърба. Щирлиц се просна на пода. Надигна се, огледа се - нямаше никого. "Сторило ми се е!" - помисли си Щирлиц.

  Харесай facebook страничката


  [X] CLOSE
  +Get this at Вицове

  Мобилни Вицове